Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Jozuego 15:34