Nowy Testament - Szymon Budny » 2 List do Koryntian 2:4