Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 2 Księga Kronik 27:7