Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 4 Księga Mojżeszowa 21:5