Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Galatów 4:23