Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Kronik 5:2