Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 2 Księga Mojżeszowa 22:22