Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 4 Księga Mojżeszowa 19:3