Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Mojżeszowa 28:5