Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 2 Księga Mojżeszowa 26:36