Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Łukasza 19:30