Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 3 Księga Mojżeszowa 3:3