Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Jozuego 12:13