Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 2 List Piotra 2:9