Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List do Tymoteusza 3:15