Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Łukasza 22:22