Przekład toruński Nowego Przymierza » 2 List do Koryntian 5:7