Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Rzymian 4:18