Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 5 Księga Mojżeszowa 7:7