Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Jozuego 4:21