Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 5 Księga Mojżeszowa 17:17