Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Efezjan 4:4