Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Izajasza 61:7