Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Hebrajczyków 13:24