Przekład toruński Nowego Przymierza » Apokalipsa Jana 14:13