Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Jozuego 13:28