Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 5 Księga Mojżeszowa 30:1