Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Samuela 4:3