Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Sofoniasza 3:10