Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Mojżeszowa 28:20