Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 List do Koryntian 13:7