Ewangelia Święta - ks. E.Grzymała » Ewangelia Łukasza 21:13