Przekład toruński Nowego Przymierza » Apokalipsa Jana 19:6