Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Kronik 28:15