Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 2 Księga Mojżeszowa 1:2