Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Kolosan 4:4