Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Izajasza 40:31