Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Łukasza 1:11