Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Królewska 4:34