Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Hebrajczyków 11:36