Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Izajasza 26:17