Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Rzymian 14:20