Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Izajasza 2:16