Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 2 Księga Mojżeszowa 31:14