Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Kronik 26:32