Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Samuela 7:18