Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Izajasza 27:8