Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Samuela 10:12