Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Ewangelia Łukasza 23:41