Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 4 Księga Mojżeszowa 34:3